പെരിഞ്ഞനം കയ്പമംഗലം കാട്ടൂര്‍ എടത്തിരുത്തി വലപ്പാട് നാട്ടിക തളിക്കുളം വാടാനപ്പള്ളി ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍ മണലൂര്‍

അന്തിക്കാട് ചാഴൂര്‍ താന്ന്യം

Font: Karthika of Windows OS

മണപ്പുറം പഞ്ചായത്തുകളും ജനസംഖ്യയും

പഞ്ചായത്ത്

ആകെ

ജനസംഖ്യ

ആകെ

വീടുകള്‍

ആണ്‍

ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍

വാടാനപ്പള്ളി

തളിക്കുളം

നാട്ടിക

വലപ്പാട്

എടത്തിരുത്തി

കയ്പമംഗലം

പെരിഞ്ഞനം

മതിലകം

എസ്എന്‍.പുരം

എടവിലങ്ങ്

എറിയാട്

      4969

      5818

      5084

      4266

      7567

      6145

      6894

      4508

      5704

      7957

      4082

      9065

    23329

    29161

    24180

    19816

    34833

    28932

    33293

    20340

    26727

    36667

    19537

    44863

    10645

    13638

    11139

      9263

    16404

    13367

    15579

      9375

    12390

    17297

      9271

    21420

    12684

    15523

    13041

    10618

    18429

    15565

    17714

    10965

    14337

    19370

    10266

    23443

      2598

      2503

      2093

      1921

      2749

      2306

      1636

      1231

      1446

      2176

        589

      1293

      2764

      2538

      2292

      1987

      2933

      2394

      1771

      1363

      1477

      2280

        640

      1323

പെണ്‍

ആണ്‍

പെണ്‍

പട്ടികജാതി ജനസംഖ്യ

      5362

      5041

      4385

      3908

      8682

      4700

      3427

      2594

      2923

      4456

      1229

      2606

ആകെ

എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകള്‍ തോന്നുന്നുവെങ്കിലോ, എന്തെങ്കിലും പുതുമകള്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലോ
ഈ ഈമെയില്‍ അഡ്രസ്സുകളില്‍ അറിയിക്കുക

triprayarnadanvarthakal@gmail.com

തൃപ്രയാര്‍ നാടന്‍ വാര്‍ത്തകളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാനുള്ള

വഴി

ഗീതാഗോപി

നാട്ടിക എം.എല്‍.എ.

സുനില്‍കുമാര്‍

കയ്പമംഗലം എം.എല്‍.എ.

ടി.എന്‍. പ്രതാപന്‍

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ എം.എല്‍.എ.

mail@nadanvarthakal.com

<! >

Free Web Hosting